Information från valberedning till medlemmarna i Mora IK.
Mora IK2023-05-05
Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter skall valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen skall upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater...
Kenny Åström