Valberedningens arbete inför årsmötet

Mora IK, valberedningens arbete inför årsmötet 2020

Enligt stadgarna för Mora IK, gäller följande för valberedningens arbete

Valberedningen består av Johan Sares, ordförande och sammankallande samt Sture Hökerud, Helen Kviele och Pierre Bengtsson

Valberedningen skall bereda valen inför kommande årsmöte. Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandat utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter skall valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser.

Valberedningen skall också upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt namnen på de personer som i övrigt föreslagit valberedningen. Val på årsmötet skall ske inom kretsen av dessa namngivna personer. Det blir kring slutet av maj början av juni.

Innan kandidatnomineringen påbörjas på årsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande de val nomineringen avser

Styrelse säsongen 2019/2020

Ordförande:                       Lars Lisspers                       sitter till 2020

Ordinarie ledamot             Tomas Lind                         sitter till 2020

Ordinarie ledamot            Lars Jansson                      sitter till 2020

Ordinarie ledamot             Torsten Kjellgren                sitter till 2020

Ordinarie ledamot:            Hans Arnesson                   sitter till 2021

Ordinarie ledamot:           Rita Adolfsson                   sitter till 2021

Ordinarie ledamot:           Mikael Lundström             sitter till 2021


S
uppleanter:

Mikael Simons                                                               sitter till 2021

Siw Nordby                                                                   sitter till 2021

Martin Stolt                                                                   sitter till 2020

Klaes Gidlund                                                                sitter till 2020


Revisorer:

PWC med Anders Hvittfeldt som revisor                    sitter till 2020


Förenings revisorer:

Paul Eriksson                                                                 sitter till 2020

Håkan Sundqvist, suppleant                                        sitter till 2020

Inför årsmötet 2020 så gäller följande:

Ordförande posten väljs på ett år,

Tre ordinarie ledamöter skall väljas på en tid av 2 år, följande personers mandattid utgår

  • Lars Jansson (avsagt sig omval)
  • Torsten Kjellgren (avsagt sig omval)
  • Tomas Lind

Dessutom skall 2 suppleanter/ersättare väljas på en tid av 2 år, följande suppleanter mandattid utgår:

  • Martin Stolt
  • Klaes Gidlund

Förslag på namn kan lämnas till Johan Sares på mail: [email protected]

För valberedningen

Johan Sares

Ordförande och sammankallande för valberedningen