Framtidens stjärnor

 
Inför säsongen 2012/2013 beslutades att krafttag skulle tas gällande Mora IKs ungdomssatsning. Det var startskottet för vad som kom att utmynnas i projektet ”Framtidens Stjärnor”. Det är barn och ungdomar som är vår viktigaste grundpelare och som tidigare hamnat delvis i skymundan. Ett barriärbrytande mål sattes upp som innebär att vi skall gå från dagens 229 till 350 aktiva ungdomar under tre år. En del av satsningen omfattar även att vi vill få flickor och damer att börja spela ishockey. Mora IK skall vara en naturlig samlingsplats för både killar och tjejer!

För att lyckas med dessa tuffa mål lokaliserade vi ett flertal punkter som behövde åtgärdas. Ett av huvudmålen har varit att arbeta för att skapa en gemensam förening där alla ungdomslag arbetar tillsammans och i samma riktning.

Vår analys till varför alla ungdomslag fungerat som egna små klubbar i föreningen har varit att ekonomistyrningen varit drivkraften till detta. Detta har medfört att ekonomiska frågor har skapat beteenden som inte alla gånger varit rättvisa samt att man heller inte alltid har satt barnen och deras personliga utveckling i fokus.

För att skapa en stabil organisation så har vi rekryterat en heltidsanställd ungdomsansvarig vars mål är att skapa tillväxt där individens bästa sätts i fokus. Gällande den ekonomiska biten så har det största arbetet varit att samla alla ungdomslags ekonomi för att sedan skapa en budget för föreningens alla lag. Budgeten för alla lag är baserade på vad klubben anser vara rimligt i form av antal cuper, träningar, matcher etc. På detta sätt får vi en bättre översikt på hur ekonomin ser ut i klubben samt möjligheter att skapa en röd tråd för framtiden.

Samtidigt som det arbetats för att skapa en röd tråd vad gäller klubbens ekonomi så har vi även påbörjat arbetet med den sportsliga röda tråden. För att skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och ungdomar är det viktigt med en röd tråd gällande exempelvis träningsmängd samt träningsmetoder.  Detta arbete styrs genom levande policydokument som ständigt uppdateras och förbättras utefter de värdegrunder som Mora IK sätter upp.

Inför säsongen 2013/2014 så har arbetet med att sjösatta Mora IK Academy tagit fart. Detta skall i huvudsak hjälpa våra duktiga ungdomstränare att träna barnen och ungdomarna på rätt saker i rätt ålder. På detta sätt får vi en tydlig struktur i föreningen gällande den sportsliga delen. Detta skall givetvis bygga på rekommendationer från Svenska Ishockeyförbundet.

Mora IK Academy innebär mer ingående att alla barn och ungdomar genomgår ett certifieringssystem. De första stegen för de yngsta barnen innehåller grundläggande saker som bra närvaro, att vara en bra kompis samt att lära sig sätta på sig utrustningen. Vi anammar systemet som simningen har och belönar varje certifieringssteg med en pin där barnen successivt kan fylla sin MIK sköld i takt med sin utveckling.

Allteftersom barnen växer och utvecklas blir stegen svårare och mer utmanande. Detta ger oss möjligheter att hålla koll på varje enskild individ där man får en återkoppling av vad man behöver träna mer på samt vad man är bra på.

Mora IK Academy kommer att finns upp till A-pojkar.

I det nya Mora IK är individens utveckling det viktigaste. Vi tycker det är viktigt att våra barn fortsätter spela ishockey så länge som möjligt och för oss är det en självklarhet att alla ska få syssla med flera idrotter utan att det skall påverka individen negativt.

Vår elitsatsning tar vid när man når A-pojksålder. (16 år) Innan dess får ingen toppning/matchning eller på annat sätt uteslutande av individer ske.

Det är viktigt att ha i åtanke att barn och ungdomar utvecklas i olika takt och att det är flertalet faktorer som spelar in i deras utveckling både som människa samt ishockeyspelare. Vi på Mora IK har upprättat ett flertal olika Policys som ska genomsyra vår verksamhet och hur vi vill att våra aktiva samt personal lever efter. Detta är ett arbete som kommer ta tid att implementera men det finns stora samt goda förutsättningar för lyckosamma resultat.

Under 2012/2013 upprättade vi en hela ny ungdomshemsida som vi ständigt arbetar med för att utveckla. En funktion som underlättar den dagliga verksamheten är att all närvarorapportering kan rapporteras in direkt digitalt samt att föräldrar och anhöriga kan använda samma hjälpmedel för att se veckoplanering m.m.

Under säsongen som var fick vi som ett av de första lagen i Sverige möjligheten att prova Live Arena. Detta innebar att vi filmar matcher samt cuper och sänder dessa via internet. Detta möjliggör för föräldrar och övriga anhöriga att följa sina barn direkt över nätet då man inte kan se matcherna på plats.

Det samarbete som påbörjats med Orsa IK ger redan positiva resultat.  Vi har fantastiskt duktiga ungdomstränare i klubben och återväxten på de yngsta barnen ser väldigt bra ut. Vi får även i och med samarbetet tillgång till en extra isyta som innebär fler och bättre träningsmöjligheter. Med ett bra samarbete med Orsa IK skapar vi en större bredd vilket leder till en vassare spets.

För att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för våra ungdomslag har föreningen valt att lägga ut all kioskverksamhet i FM Mattsson Arena till ungdomslagen. Detta har under den gångna säsongen visat sig vara en succé. Det är mycket bättre ordning, bättre sortiment, trevligare service samt högre omsättning och vinst. Den mesta försäljningen kring A-lagets matcher så som 50/50 lotter, kiosker samt parkering går direkt till våra ungdomar. En annan grupp som har skapats under säsongen är vår cup-grupp. Denna grupp skapar förutsättningar för alla lag att använda uppsatta mallar som förenklar planering samt genomförande av förstaklassiga hemmacuper i FM Mattson Arena. Denna grupp ska även framöver skapa ordning för vilka bortacuper våra ungdomslag åker på.  En Inför säsongen 2013/2014 hoppas vi att vi får igång fler grupper liknande kiosk,-cup kommittén för att på så vis skapa så goda förutsättningar som möjligt inför framtiden.

Föreningen har för första gången på flera år lyckats samordna att likadana matchställ använda från yngsta ungdomslaget hela vägen upp till vårt A-lag. Detta är otroligt viktigt både för varumärket samt för våra ungdomar och känslan av samhörighet.