Q&A

Varför har ni tagit fram ett manifest?

Vi vill visa omvärlden vad Mora IK står för – hela bredden på vår verksamhet. Idag ligger nästan allt fokus på elitlaget hos både Morabor och media. Men detta är bara en del av allt vi gör. Mora IK gör stora sociala insatser, vi har en ungdomsverksamhet som sysselsätter massor av både pojkar och flickor och vi engagerar en hel bygd. Detta är vi väldigt stolta över och det vill vi lyfta fram.

Vi vill också visa vad som särskiljer Mora IK från andra klubbar – kombinationen av tradition och uppstickare är det få andra som kan mäta sig med.

Varför gör ni det i form av en tidning?

Det var det bästa sättet att beskriva allt som klubben gör. Det krävdes en 40-sidig tidning för att kunna berätta detta.

Ni har skickat ut tidningen till hushåll i halva Dalarna – varför det?

Vi vill nå utanför kommungränsen eftersom vi menar att Mora IK är en större angelägenhet än så. Sedan hoppas vi naturligtvis att kunna nå nya sponsorer och samarbetspartners och kanske även mer publik. Och för att lyckas med detta krävs att vi på ett bra och attraktivt sätt berättar vilka vi är och förmedlar hela bilden av Mora IK.

Mora IK är inte en jätterik klubb – hur har ni råd med den här satsningen?

Våra partners har gått in och annonserat, samtidigt som tidningens producent har jobbat pro bono för att sponsra Mora IK. Så varken manifestet eller tidningen har kostat Mora IK någonting.

I manifestet beskriver ni er som utmanare. Vad menar ni med det?

Ända sedan Janne Simons tid har MIK vägrat att inrätta sig i ledet. Vi har till exempel tagit strid mot absurda arenakrav och för rättvisa seriesystem, även när vi själv befunnit oss i lägen där det inte skulle gynna oss. Vi tycker att integritet är viktigt, det skapar trovärdighet. Våra supportrar, medlemmar och samarbetspartners ska kunna lita på Mora IK.

Vilka är det som har tagit fram Manifestet

Anna Romson och Krister Insulander är två prisbelönta kommunikatörer, som är bosatta i Stockholm men som har sina rötter i Mora. De har gjort det här jobbet pro bono, det vill säga utan att ta betalt för sina tjänster.