Insamlat just nu

184 850:-

FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER SOM ÄR MED

AB Markis Persienn Bygg Mora
Adam Emretsson
Ajdoan Muliqi
Albert Ruthberg
Alexander
Allan Mikael Johansson
Anders
Anders & Alice Carlsson
Anders Abrahamsson
Anders Bergquist
Anders Bihlar
Anders Blomkvist
Anders Erlandsson
Anders Fahlvik
Anders Gåwsten
Anders Larsson
Anders Lönn
Anders Nilsson
Anders o Maarit Pantzare
Anders Olsson
Anders Stikopers
Anders Söderberg
Anders Söderstedt
Anders Thorildsson
Anders Östling
Andreas Eklund
Andreas Holén
Andreas Hägglund
Andreas Kutzner
Andreas Persson
Andreas Thorildsson
Anita Bergkvist
Anna Erkes
Anna Nilsson
Anna Söderlind
Anna-Karin Schneider
Ann-Christin Eriksson
Ann-Christin Munter
Annika Nordström
Annika Skogsman
Antti Valtola
Arne Grahn
Arne Sparr
Artursson Henrik
Bejmo Emil
Bengt Anders Lindberg
Bengt Höglund
Bengt Markus
Bengt Mårten
Bengt Torsten Jones
Bengt-Ola Karlsson
Benka Karlsson
Benny Alvin
Benny Lassis
Berit Fredriksson
Birger Persson
Birgitta Fändriks
Birgitta Simons
Bjarne Grönblom
Björn Andersson
Björn Dahlman
Björn Elvenmark
Blomberg Anders
Bomansbergs Allservice
Bo Aulin
Bo Stibeck
Bo Wallin
Britt Marie Svensson
Britt-Marie Svensson
Byggmästar Gunnar Eriksson
Börje Ingemar Markus
Börje Lars
CA Promotions
Carina Eriksson
Carina Kronqvist
Carl Göran Johansson
Caroline Bejmo
Caroline Berglund
Caroline Gut
Casper Söderberg
Christer Persson
Christer Sivebro
Christoffer Lindberget
Conny Larsson
Dan Bäckman
Dan Nykvist
Daniel Danielsson
Daniel Edoff
Daniel Resare
David Forsberg
David Olsson
David Pettersson
Dennis Munter
Elias Blomberg
Elin Magnusson
Elisabeth Harkén Abrahamsson
Elsa Backlund
Emil Henning
Emil Ranehamn
Erik Blomberg
Erik Katrin
Erik Mattson
Erik Norin
Erik Rosén
Eva Birgitta Lindberg Thorildsson
Eva Danielsson Smeds
Eva Engberg
Eva Lena Johansson
Eva Svensson
Familjen Hedberg
Fredrik Bergström
Fredrik har
Fredrik Holmin
Fredrik Linder
Gum Lars Åke Viktorsson
Gunilla Smångs

Gunnar Sune Falk
Gunnel Anita Ryttar
Göran Holmström
Hampus Olsson
Hanna Damm
Hanna Lindgren
Hans Ek
Hans Göran Lofvars
Hans Hansson
Hans Kättström
Hans Mattsson
Hans Olov Olsson
Hans Olov Viklund
Hans Westerberg
Hans-Olof Frisk
Helena Gezelius Björkman
Helena Lundh
Helena Thorslund Gallacher
Hendrikus Kersten
Henrik Hjälte Henriksson
Henrik Jakobsson
Henrik Morén
Henrik Ryssmats
H-G Olsson
Håkan Bogg
Håkan Eriksson
Håkan Olsén
Håkan Pers
Ingegärd Nilsson
Ingela Håkansson
Ingemar Berglund
Ingemar Jansson
Ingemar Kansell
Inger Andersson
Ingvar Röjvall
Irene Axelsson
Irené Hysing Erlandsson
Iversen Peter
Jakob Limby
Jakob Vannfält
Jan Björnstad
Jan E Skarp
Jan Englund
Jan Erik Sparr
Jan Erik Toremar
Jan Frid
Jan Frisk
Jan Krönström
Jan Vågebrant
Jan Åke Eriksson
Jann Arne Gladsö
Janne Eriksson
Jan-Olof Lööf
JE Sys
Jenny Woxblom
Jens Holmström
Jerry Brodin
Jesper Lange
Jesper Lindbom
Jimmi Lid
Jimmy Oscarsson
Joakim Larsson
Joakim Nässén
Joel Färnström
Johan Dahlman
Johan Eriksson
Johan Hansson
Johan Hed
Johan Hedberg
Johan Jennetoft
Johan Lindgren
Johan Lisspers
Johan Rydén
Johan Sjöblom
Johan Skeri
Johan Thorssin
Jonas Brus
Jonas Gref
Jonas Hedlund
Jonas Kjellmert
Jonas Lagerberg
Jonas Lindqvist
Jonas Nilsson
Jonathan Erlands
Jonathan Hedlund
Jons Larsson
Jonsson projektstyrning Mats Jonsson
Joseph Sinnott
Jörgen Olmats
Jörgen Olsson
Jörgen Öhrström
Kalle Orsen
Kalle Stomberg
Kalle Valtola
Karin Palmberg Beus
Karl Erik Birger Jansson
KARL-MARTIN PASTOREK
Katarina Lundberg
Kattis Karttunen
Keith Kohlén
Ken Melin
Kennet Andersson
Kenneth
Kenneth Eklind
Kenneth Gut
Kenneth Lindqvist
Kent Råden
Kent Sörlin
Kerstin Holmström
Kerstin Klockar Dahl
Kjell Andersson
Kjell Axelsson
Kjell Axelsson

Kjell Håkan Brottare
Kjell Janson
Kjell Johansson
Kjell Owe Andersson
Klaes gidlund
Klas-Göran Bylon
Krister Insulander
Krister Olsén
Kristofer Mattsson
Kristoffer Kjellsson
Kry IT
Laila Hansson
Lars Erik Lundvall
LARS GUSTAFSSON
Lars Joakim Andersson
Lars Lisspers
Lars Nylén
Lars Olov Sparr
Lars Olov Säbben
Lars Peter Eriksson
Lars Weslien
Lars Åke Andersson
Lars-Erik Hinders
Lars-Erik Larsson
Lars-Gunnar Falk
Lars-Göran Damm
Leif Karlsson
Lena Andersson
Lena Freijs
Lennart Abrahamsson
Lennart Bergström
Lennart Hennoks
Lennart Persson
Lennart Wetterberg
Levi Vilho Hietala
Lina Hansson
Lina Nilsson
Linda Berggren
Linus Rustas
Lisbeth Hermodsson
Lisbeth Strand
Liselotte Sivertsen Carlson
Liss Bengt Olov Ivarsson
Lovisa Malmberg
Madeleine Thoors
Magnus
Magnus Engström
Magnus Falk
Magnus Törnqvist
Mait Lindh
Maja Kry
Margot o Tord Erlandsson
Maria Andersson
Maria Artursson
Maria Burtus
Maria Grännsjö
Maria Lavas
Maria Nilsson
Maria Ranehamn Andersson
Maria Strand
Marie Abrahamsson
Marie Helldén
Marie och Lars Montelius
Marita Kallander
Markus Turesson
Martin Bragnum Wattberg
Martin Hofmeijer
Martin Johansson Oberle
Martin Stolth
Mathias Nordlander
Mats Andersson
Mats Arthursson
Mats Blom
Mats Blomberg
Mats Carlsson-Frost
Mats Damm
Mats Ekengren
Mats Gunnars
Mats Hjort
Mats Holmberg
Mats Liljedal
Mats Rörvall
Mats Östensson
Mats-Gunnar Lönn
Matsson Stefan
Mattias Adelman
Mattias Eriksson
Mattias Helldén
Mattias Larsson
Mattias Liljeberg
Mattias Snitt
Mattias Wiklund Sigra
Matts Beckman
Micael Blom
Michael Frisk
Michael Jons
Michael Kjellsson
Micke Norin
Mikael Asp
Mikael Duvsund
Mikael Lindberg
Mikael Lundström
Mikael Prandes
Mikael Wikström
Molle Arnesson
Monica Ericsson
Monica Spännar
Niklas Liljedahl
Nils Erik Jones
Nina Fjätvall
Niss Jonas Carlsson
Nunne Grundh
Ohlsson Henrik
Ola Insulander
Ossian Resare

Ove Holén
Ove Johansson
Ove Marcus
Palmberg Hans
Patric Johansson
Patrik Andersson
Patrik Eklund
Patrik Jelk
Pelle Larsson
Per Andersson
Per Cristoferson
Per Erik Spansk
Per Fahlvik
Per Jonsson
Per Karlsson
Per Kratz
Per Olov Forslund
Per Sulin
Per-Arne Olsson
Per-Arne Törnkvist
Per-Erik Stais
Per-Olof Klarström
Peter Hermodsson
PETER HINDERS
Peter Homman
Peter Masuhr
Peter Ström
Philip Engström
Pähr Broman
Pär Danielsson
Pär Gustafsson
Pär Kjellin
Pär Krumlinde
Pär Lindh
Pär-Ola Nordström
Ragnhild Jones
Ralf Jemth
Reimer Jansson
Reimer Ove Holger Jansson
Rikard Bejmo
Rita Adolfsen
Robert Viklund
Robin Abrahamsson
Roger Nyström
Roger Pers
Ronney Skoog
Rune o Bitte Iversen
Sebastian Jansson
Sigrid Larsson
Simon Granath
Simon Lid
Siv Nordby & Gösta Andersson
Slewth The Band
Sofia Marklund
Stefan Graaf
Stefan Johansson
Stefan Kratz
Stefan Mattsson
Stefan Sundkvist
Stefan Tysk
Stella Sneider
Sten Göte Stenqvist
Steven Svensson
Stig Lindberg
Stig Michael Westman
Stig Olof Wass
Sture Arvidsson
Sture Hökerud
Sune Erik Jonsson
Sune Skeri
Susanne Hägglund
Sven Arne Andersson
Sven Mattsson
Sven Tobias Lagerberg
Sven Torgils
Sven Yngve Käck
Sven-Åke Dahl
Sven-Åke Jakobsson
Sören Brotters
Sören Bäfver
Sören Gustavsson
Sören Sandell
Ted Molin
Therese Jonsson
Thomas Axelsson
Thomas Bylon
Thomas Frost
Thomas Lind
Thomas Melin
Thomas Nilsson
Thomas Pålsson
Tina Nordh
TOMAS JOHANSSON
Tommy
Tommy Olsson
Tor Greveby
Torbjörn Andersson
Torbjörn Westling
Torildsson Jörgen
Torsten Kjellgren
Ulf Axelsson
Ulf Nises
Ulla Jerkgård
Ulla-Karin Ernlund
Ulrika Sjödahl
Urban Hornberg
Viktoria Olsson
WOJTEK RYBICKI
Wolfgang Herrmann
Yvonne Birgitta Persson
Zigge Freijs
Åke Hedlund
Åsa Eriksson
Örjan Gunnarsson