Mora IK:s årsmöte genomfördes digitalt

25 juni 2020 19:40
Mora IK

Under torsdagen hölls föreningens årsmöte. I och med rådande situation höll man det digitalt där ca 70 medlemmar deltog. Medlemmarna gick på valberedningens förslag vilket gör att styrelsen ser ut så här kommande säsong.


Ordförande: Lars Lisspers omval 1 år

Ordinarie ledamot: Tomas Lind omval 2 år

Ordinarie ledamot: Martin Stolth nyval 2 år ( tidigare suppleant)

Ordinarie ledamot: Stefan Olsson nyval 2 år

Ordinarie ledamot: Rita Adolfsen vald till 2021

Ordinarie ledamot Hans Arnesson vald till 2021

Ordinarie ledamot Mikael Lundström vald till 2021

Suppleanter

Suppleant Andreas Sjöberg nyval 2 år

Suppleant Klaes Gidlund omval 2 år

Suppleant Mikael Simons vald till 2021

Suppleant Siv Nordby vald till 2021

När det gäller det ekonomiska resultatet hamnade koncernen på ett minusresultat på lite drygt 1,1 mKr. Det egna kapitalet uppgår till drygt 3,9 mKr.