Plusresultat för tredje året i rad

26 juni 2018 21:25
Mora IK

Ca 100 personer hade letat sig till Restaurangen i Jalas Arena och kvällens årsmöte. Där presenterades bland annat ett överskott för koncernen den gångna säsongen med 320 000 kr. Det gör att det egna kapitalet uppgår till 5,4 Mkr.


När det gäller styrelsen till kommande säsong blev det inga större ändringar mot det gångna verksamhetsåret. Helene Kviele valdes om som ordförande på ett år. I övrigt valde man in Håkan Broman (Chefsjurist på NCC) på två år.

Styrelsen 2018/2019 består av

• Ordförande: Helene Kviele (omval ett år) • Ordinarie ledamot: Tomas Lind (omval två år) • Ordinarie ledamot: Lars Jansson (omval två år) • Ordinarie ledamot: Håkan Broman (nyval två år) • Ordinarie ledamot: Sture Hökerud (sitter till 2019) • Ordinarie ledamot: Pierre Bengtsson (sitter till 2019) • Ordinarie ledamot: Mikael Lundström (sitter till 2019)

Suppleanter: • Marie Gustafsson (nyval två år) • Hans Arnesson (fyllnadsval ett år) • Peter Holm (omval två år) • Lars Lisspers (sitter till 2019)