Valberedningens förslag till styrelsen för Mora IK säsongen 2017/2018

31 maj 2017 21:49

Enligt stadgarna gäller följande:

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigande medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagit inför valberedningen. Val på årsmötet skall ske inom kretsen av dessa namngivna namn.


Valberedningens förslag till årsmötet avseende styrelsen för Mora IK:

Ordförande: Helene Kviele (för en period av ett år)

Ordinarie ledamot: Sture Hökerud (nyval två år)

Ordinarie ledamot: Pierre Bengtsson (nyval två år)

Ordinarie ledamot: Mikael Lundström (nyval två år)

Valberedningens förslag på suppleanter:

Hans Arnesson (fyllnadsval av ett år)

Tony Westman (nyval för en period av två år)

Lars Lisspers (nyval för en period av två år)

Från medlemmarna har följande namn inkommit:

Stefan Eklund (Eklunds VVS), Dan Ljungberg (bl.a. hejaklacksledare för Faleijs1935), Matts Elmenius (Elmenius Management AB)

Övriga ordinarie ledamöter/ersättare sitter ytterligare ett år (omfattas inte av val på kommande årsmöte):

Tomas Lind, ordinarie ledamot

Lars Jansson, ordinarie ledamot

Anders Nilsson, ordinarie ledamot

Peter Holm, ersättare

Kort presentation om de nya föreslagna ledamöterna:

Pierre Bengtsson (VD MAFI)

Mikael Lundström (tidigare tävlingschef Svenska Hockeyförbundet)

Tony Westman (Distriktchef på Cramo)