Mora IK redovisade starkt resultat på årsmötet

29 juni 2022 20:00
Mora IK

Under kvällen höll föreningen sitt årsmöte i Restaurangen i Smidjegrav Arena inför ca 70 personer. Här följer en sammanfattning.


EKONOMI

Rent ekonomiskt visade man upp ett positivt resultat om 3 722 777:- i koncernen. Detta inkluderat den gåva som Lars Gustavsson givit klubben på 2 000 000:-. Det egna kapitalet uppgick till 7 908 300:- per 2022-04-30.

ÄNDRINGAR I STADGAR

Enligt föreningens stadgar skall valbar kandidat vara medlem i föreningen minst 2 månader innan årsmötet. Det innebär att förslag från medlemmar på kandidater som inkommer fram till 3 veckor innan mötet och inte är medlem i föreningen inte är valbara. Denna stadge-regel förkortar valberedningens arbete att tillsätta kandidater efter sittande styrelsemedlemmar gett sitt besked om sin framtid till valberedningen som skall ske 2 månader innan årsmötet.

Förslaget är att göra en stadgeändring ett år i förtid och förkorta tiden till att kandidater måste vara medlem i föreningen till minst 3 veckor innan årsmötet och inte som nu 2 månader. Det gör utbudet av kandidater både större för våra medlemmar och valberedning för att få bästa kandidater till styrelsen i Mora IK. Förslaget godkändes av medlemmarna.

STYRELSEN 2022/2023

Ordförande: Lars Lisspers omval 2 år

Ordinarie ledamot: Tomas Lind omval 2 år

Ordinarie ledamot: Stefan Olsson omval 2 år

Ordinarie ledamot: Andreas Sjöberg nyval 2 år

Ordinarie ledamot Hans Arnesson vald till 2023

Ordinarie ledamot Mikael Lundström vald till 2023

Ordinarie ledamot Jeff Jackett vald till 2023

Suppleant/ersättare

Suppleant Ann-Charlotte Andersson omval 2 år

Suppleant Lars Jansson nyval 2 år

VALBEREDNINGEN

Nuvarande valberedning avsa sig omval och därmed röstades nya personer in. Dessa tre är Peter Hellander, Anders Nöjd och Mats Björkman. En vakant plats kommer att tillsättas senare av styrelsen.

UTMÄRKELSER

Vinnare av poängligan Johan Persson

Bästa junior Filip Björkman

Dag Adolfssons Stipendie Gabriel Westling, Ibrahim Qufaj

Jan Simons Stipendie Ulf Throgen, Alva Ullbors

40 års arbete inom Mora IK Lars Kax

Ett stort tack till alla er som kom!