Mora IK presenterade positivt resultat på årsmötet

30 juni 2021 20:30
Mora IK

Under onsdagens hölls Mora IK:s årsmöte digitalt. Där valdes bland annat Jeff Jackett in som ny ledamot och Ann-Charlotte Andersson som ny suppleant.


På mötet beslutades också att banta ner antal suppleanter från fyra till två. Samt att ordförande från och med nästa årsmöte blir vald på två år.

Rent ekonomiskt visade man upp ett positivt resultat om 224 396:- i koncernen. Det egna kapitalet uppgick till 4 185 523:- per 2021-04-30.

STYRELSEN 2021/2022

Ordförande: Lars Lisspers omval 1 år

Ordinarie ledamot Hans Arnesson omval 2 år

Ordinarie ledamot Mikael Lundström omval 2 år

Ordinarie ledamot Jeff Jackett nyval 2 år

Ordinarie ledamot: Tomas Lind vald till 2022

Ordinarie ledamot: Martin Stolth vald till 2022

Ordinarie ledamot: Stefan Olsson vald till 2022

Suppleant/ersättare

Suppleant Ann-Charlotte Andersson nyval 1 år (tilläggsval)

Suppleant Andreas Sjöberg vald till 2022

Ett stort tack till alla medlemmar som var med oss digitalt!