Mora IK, valberedningens arbete inför årsmötet 2021

29 april 2021 15:30
Mora IK

Enligt stadgarna för Mora IK, gäller följande för valberedningens arbete Valberedningen består av Johan Sares, ordförande och sammankallande samt Sture Hökerud, Helen Kviele och Pierre Bengtsson.


Valberedningen skall bereda valen inför kommande årsmöte. Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandat utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter skall valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen skall också upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt namnen på de personer som i övrigt föreslagit valberedningen. Val på årsmötet skall ske inom kretsen av dessa namngivna personer. Det blir den 9 juni då årsmötet är planerat till 30 juni.

Innan kandidatnomineringen påbörjas på årsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande de val nomineringen avser Styrelse säsongen 2020/2021

Ordförande: Lars Lisspers sitter till 2021

Ordinarie ledamot Tomas Lind sitter till 2022

Ordinarie ledamot Stefan Olsson sitter till 2022

Ordinarie ledamot Martin Stolt sitter till 2022

Ordinarie ledamot: Hans Arnesson sitter till 2021

Ordinarie ledamot: Rita Adolfsson sitter till 2021

Ordinarie ledamot: Mikael Lundström sitter till 2021

Suppleanter:

Mikael Simons sitter till 2021

Siv Nordby vald till 2021

Andreas Sjöberg sitter till 2022

Klaes Gidlund sitter till 2022

Revisorer: Dalrev AB med Tony Pettersson som revisor sitter till 2021

Förenings revisorer:

Paul Eriksson sitter till 2021

Håkan Sundqvist, suppleant sitter till 2021

Inför årsmötet 2021 så gäller följande:

Ordförande posten väljs på ett år, Tre ordinarie ledamöter skall väljas på en tid av 2 år, följande personers mandattid utgår

• Hans Arnesson

• Rita Adolfsson (avsagt sig omval)

• Mikael Lundström

Dessutom skall 2 suppleanter/ersättare väljas på en tid av 2 år, följande suppleanter mandattid utgår: • Mikael Simons (avsagt sig omval) • Siv Nordby (avlidit)

Övrigt: Förutom att Mikael Simons inte är tillgänglig för omval har även Klaes Gidlund (med ett år kvar) valt att lämna styrelsen under verksamhetsåret. Detta innebär att tre av fyra suppleantplatser saknas till kommande verksamhetsår. Efter den utvärdering vi inom valberedningen gjort under året med nuvarande styrelse har vi kommit fram till att två suppleanter i stället för fyra kan göra styrelsen mer effektiv. Därför vill vi vädja till er medlemmar att få göra en stadgeändring ett år i förtid och krympa antalet suppleanter från fyra till två kommande verksamhetsår. Förslaget är noga förankrat i nuvarande styrelse och är det någon som har eventuella synpunkter på ovanstående ber jag er kontakta undertecknad i god tid före den 9 juni. Enligt vårt förslag skall då en ny suppleant väljas på ett fyllnadsval för en tid av 1 år

Förslag på namn kan lämnas till Johan Sares på mail:[ [email protected]](mailto: [email protected])

För valberedningen Johan Sares Ordförande och sammankallande för valberedningen