Mora IK deltog på värdegrundskonferens i Estland

17 september 2019 15:55
Mora IK

Förra veckan var Mora IK genom ungdomsansvarig Andreas Hägglund på plats i Estland tillsammans med representanter från Svenska kyrkan och högstadieskolorna i Mora för att berätta om arbetet med det gemensamma värdegrundsprojektet som pågår.


Svenska Kyrkan, Högstadieskolorna med Jessica Lindgren från Noretskolan & Mora IK har under tre års tid haft ett gemensamt värdegrundsprojekt som handlar om Tillit och demokrati. Personerna som är med i detta värdegrundsprojekt ska få verktygen med sig för att kunna bli den bästa versionen av sig själva. Utgångspunkten är samhällets demokratiska värdegrund som tydligt markerar att alla människor har lika värde. Ungdomar från Mora IK och högstadieskolorna inbjuds att göra egna reflektioner, som bit för bit bildar små insikter om vad som är ”rätt och fel” i skolan, i familjen, på fritiden och i idrottsklubben.

I detta projekt är en av metoderna tidsresor enligt Krister Mattssons filosofi som är forskare vid Segerstedtinstitutet i Göteborg. I projektet ST: Mikael & Draken så handlar tidsresan om när Gunnar Faleij tog ishockeyn till Mora. Det var också en av anledningarna till att Mora IK blev inbjudna att föreläsa på en konferens med temat tidsresor i Tartu, Estland om vårt värdegrundsprojekt (Conference "FREEDOM to/in Time Travel. Can we see the future?" Estonia). På denna konferens fanns också representanter från b.la Finland, Estland, Sverige, Lettland, Sydafrika m.fl.

-Vi fick möjligheten att både föreläsa själva om vårt projekt samt ta del av andra projekt och skapa kontakter med liknande verksamheter runt om i världen. Då temat för konferensen var tidsresor, vilket innebär att man reser tillbaka i tiden, så fick vi också möjligheten via olika arrangemang att ta del av Estlands historia, berättar ungdomsansvarig Andreas Hägglund.

Deltagande från Mora var Pernilla Lundström och Eva Maria Rummo från Svenska Kyrkan Mora, Jessica Lindgren Noretskolan och Andreas Hägglund Mora IK.

Vill även passa på att rikta ett stort tack till Svenska Kyrkan Mora som har en stor del i detta projekt och som är en viktig samarbetspartner i värdegrundsprojektet för Mora IK samt gjorde denna resan möjlig.