Mora IK samarbetar med Co2reducera.se för en bättre miljö

26 november 2020 09:36
Mora IK

Mora IK har inlett ett samarbete med CO2reducera.se med fokus på en bättre miljö och för att bekämpa den globala uppvärmningen.


Co2reducera.se jobbar för en bättre miljö genom co2reduktion via Gold standard som är en global ideell stiftelse som startades 2003 av ett flertal miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International. Det är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer. Projekten övervakas av en oberoende teknisk rådgivande kommitté och kontrolleras av oberoende revisorer.

Co2reducera.se samarbetar även med oljeoperatörer/markägare inom oljeindustrin som ser till att oljan stannar i marken och inte kan tas upp. Klimatkompensation genom oreglerade projekt, där man betalar för en åtgärd som ska minska utsläpp av växthusgaser genom att behålla oljan i marken.

Redovisning av antal ton CO2reduction kommer att ske på co2reducera.se samt här på moraik.se löpande.

Genom att annonsera på MORA IK,s och CO2REDUCERA.SE,s hemsidor hjälper du till med att reducera MORA IK,s koldioxid utsläpp samtidigt som MORA IK får en extra inkomst.

Bussresor och energiförbrukning för att driva ishallen och de utrymmen som MORA IK använder ger koldioxidavtryck.

Bussresor under en säsong motsvarar ca. 150 ton koldioxid(CO2). Energiförbrukning motsvarar ca. 12 ton koldioxid(CO2).

Målet med detta samarbete är att MORA IK ska vara en av de första som förening att bli klimatpositiv.

Mer information om detta samarbete kommer i kvällens avsnitt av Studio MIK kl. 19:35.

Du kan läsa mer om hur vi och HockeyAllsvenskan arbetar med hållbarhet på moraik.se/hallbarhet