Valberedningens förslag till styrelsen 2021/2022

8 juni 2021 10:14
Mora IK

Enligt stadgarna gäller följande: Senast tre veckor innan årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Val på årsmötet skall ske inom kretsen av dessa namngivna personer.