Valberedningens förslag till årsstämman
Publicerad: 2023-06-08
Mora IK
Valberedningen presenterar härmed sitt förslag till Mora IK:s årsmöte som kommer att hållas torsdagen den 29 juni kl. 18:30 i Restaurangen i Smidjegrav Arena.

Punkt 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Ordförande – Anna Hed. Sekreterare – Lina Hedlund.

Punkt 3 Val av protokolljusterare och rösträknare Väljs på årsmötet

Punkt 12 Styrelsen består enligt stadgarna av sex ledamöter och en ordförande. Dessa väljs växelvis på två år. a) Val av ordförande för en tid av två år Lars Lisspers är vald till årsmötet 2024.

b) Val av tre övriga ledamöter för en tid av två år Mikael Lundström – omval. Cecilia Werme Jaråker – nyval. Karin Stikå Mjöberg – nyval.

Tomas Lind är vald till årsmötet 2024. Stefan Olsson är vald till årsmötet 2024.
Andreas Sjöberg är vald till årsmötet 2024.

c) Val av 2 suppleanter med fastställd turordning

  1. Lars Jansson är vald till årsmötet 2024.
  2. Ann-Charlotte Andersson är vald till årsmötet 2024.

d) Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. Auktoriserad revisor: Dalrev Revision & Redovisning AB. Huvudansvarig Tony Pettersson Föreningsrevisor: Paul Eriksson, suppleant Håkan Sundqvist

e) Val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Valberedningen har bestått av: Peter Helander Ordförande Cecilia Grudd Anders Nöjd Mats Björkman

Om årsmötet vill ställer valberedning upp för omval

f) Val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. Valberedningen föreslår att styrelsen får i uppdrag att utse ombud.

g) Val av föreningens representant vid dotterbolagets stämma. Ordförande Lars Lisspers föreslås. h) Extra punkt. Ersättningar till styrelsen. Inga arvoden utgår för styrelsearbetet. Kostnadsersättningar ska vara godkänt av styrelsen i förhand. Milersättning uppgår till den skattefria delen som idag är 25 kr per mil.

Kenny Åström