Svenska Spel

Stötta Mora IK genom Målkronan

“Målkronan” är ett nytt sätt att stötta MIK!
Lägg valfritt belopp på 2 kr, 5 kr eller 10 kr per mål som Mora IK gör i grundserien 2016/2017.

- Alla som bidrar får sitt namn publicerat på moraik.se
- De som lägger 5kr/mål får en signerad lagbild.
- De som lägger 10kr/mål eller mer får både en målkrona t-shirt och en signerad lagbild. 

Ladda ner ifyllningsblanketten direkt här.

Blanketten lämnar du sedan in på Mora IK:s kansli eller i någon av våra souvenirbutiker. Du kan också skicka in ifylld blankett till adressen:

Mora IK
Box 142
792 23 Mora
Märk kuvertet med "Målkronan" 

Värde för målkronan just nu (insamlad summa x antal gjorda Moramål)

1 111:-  X  162  MÅL = 179 982:-

 

> 100kr / mål

Mora Bryggeri (Jörgen Andersson)
Peter Hermodsson
Rörmokarn i Byn (Johan Emanuelsson)
Tomas Lind

> 10kr / mål

Anders Eklund
Anders Hedman
Bengt Eldh
Bengt Mårten
Bengt-Åke Rehn
Benny Lassis
Calle Nygren
Christer & Monica Lindh
Dan Bäckman
Daniel Finnström
Hans Arnesson
Holger Särnblad
Håkan Wikman 
Ingemar Berglund
Jan Frisk
Jan Simons
Kevin Snitt
Kjell Fhinn
Kjell Kry
Kjell Rosenberg
Lars Ström
Lars Weslien
Lennart Hennoks
Lennart Kviele
Mats Pers
Magnus Blomberg
Matts Beckman
Maria Ekebris Lind
Nils-Erik Jones
Olle Mattsson
Pei Liang
Peter Eklund
Per-Erik Stais
Pär Krumlinde
Ove Karlsson
Peter Masuhr
Ricky Ansell 
Ronnie Sys
Rune Gruddpers
Stefan Eklund
Sven-Åke Jacobsson
Tomas Nilsson
Torsten Jones 
Åke Abrahamsson

> 5kr / mål

Anders Frost
Anita Bergqvist
Bashkim Qufai
Bengt Gustavsson
Börje Lars
Christer Sparrman
George Linell
Gunnar Ahlgren
Göran Erasmie
Hanna Cedervall
Hans Ek
Hans Lund
Henk Kersten
Håkan Korssjön
Ingrid Schröder
Irene Bäck Goth
Jan-Erik Toremar
Jan L Björnstad
Johan Eriksson
Jonas Nilsson
Kalle Färnström
Kent Sundgren
Keste Thorildsson
Kjell Lassar
Leif Jonsson
Lennart Björklund
Lennart Wetterberg
Lillemor Sundqvist
Marianne Bergstedt
Mats Norlin
Mattias Svensson
Michael Ludvigsson
Monica Björklund
Per Kratz
Rolf-Arne Estliden
Sebastian Jansson
Shemsi Selmani
Sune Jonsson
Ulla-Karin Ernlund
Åke Biman

> 2kr / mål

Andreas Green
Arne Stöt
Bengt Jernhall
Björn Elvenmark
Carina Elvenmark
Elsa Backlund
Hasse Johansson
Helena Lundh
Inger Jansson
Jan Englund
Kenneth Andersson
Kenneth Dahlberg
Kerstin Klockar Dahl
Margit Kåhlén
Olle Emanuelsson
Olof Karlsson
Per Andersson
Per Sulin
Per Wängelin
Stefan Karlsson
Sven-Erik Andersson
Sven-Åke Dahl
Torsten Kjellgren
Willy Jansson
Yvonne Granath

Listan senast uppdaterad: 2017-03-06

Copyright © 2015-2017 Mora IK

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB