Svenska Spel

Bortasupporter

Vi i Mora IK arbetar aktivt för att du som supporter till gästande lag ska känna dig välkommen till Jalas Arena. Det finns dock en del regler du bör följa när du kommer hit.

Gästande förening/idrotts AB:s ansvar
Gästande förening ansvarar för sina supportrars uppförande på tilldelad/e sektion/er i samband med bortamatch. Det nämnda gäller även om någon supporterresa inte arrangeras.
Gästande förening ansvarar för skadegörelse på tilldelad/e sektion/er med tillhörande område för gästande förenings supportrar.

Flaggpinnar, flaggor, banderoller, overheadflaggor
PVC-rör är den enda tillåtna så kallade flaggpinne som får medtagas in på en arena. Röret får inte vara igenpluggat i någon ända och/eller vässat/preparera på ett sådant sätt att det kan utgöra ett ”stickvapen”.
Storleken på flaggor som används på arrangörens sektioner kan vara av varierande storlek förutsatt att de inte skymmer publiken på gästande supportersektion vid svepande rörelser.
Banderoller på gästande lags supportersektion får inte täcka reklam eller skymma publik.
Overheadflagga, oaktat material, skall vara klass 1-impregnerad.
Overheadflagga som används på gästande supportersektion får inte vara av sådan storlek att den skymmer publik på angränsande sektioner.
Overheadflagga som används på arrangörens sektioner, och angränsar till gästande supportersektion, får inte vara av sådan storlek att den skymmer publiken på gästande supportersektion.

Tutor, visselpipor, blåsinstrument, megafon och trumma
Alla former av tutor, visselpipor och blåsinstrument är förbjudna inne på arenan.
Nyttjande av megafon och trumma är godkänt i Jalas Arena.

Konfetti och Tifo
Konfetti är tillåtet i samtliga arenor, dock skall eventuella städ- och saneringskostnader ersättas av den förening vars supportrar avser att nyttja konfetti.
Då s.k. Tifo-ceremonier utförs på olika sätt, både i omfattning, och val av produkter, ska säkerhetsansvarig kontrollera vad som används för att bl.a. kunna anpassa brandberedskapen.

Pyroteknik
Det är förbjudet att inneha och använda alla former av pyrotekniska föremål inne i arenan.
Den av räddningstjänsten, eller av auktoriserad firma, godkänd pyroteknik som nyttjas vid evenemangets inramning, är undantagen.

Laserpekare
Det är förbjudet att medföra och inneha alla former av laserpekare i arenan.

Visitation
En civilrättslig visitation utförs av envar (publikvärd, väktare m.fl.).

Kriterier för nekad entré
Personer som är märkbart alkoholberusade eller påverkade av andra droger äger inte tillträde till arenan.
Personer som påvisar ett aggressivt beteende äger inte tillträde till arenan.

Varmt Välkommen till Mora och Jalas Arena!

Jan Olsson säkerhetsansvarig Mora IK

Copyright © 2015-2017 Mora IK

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB