• Huvudsponsorer

Lör 16 Sep  (1 match)
Tor 21 Sep  (1 match)
Lör 23 Sep  (1 match)
Lör 30 Sep  (1 match)
Sön 01 Okt  (1 match)
Tor 05 Okt  (1 match)
Lör 07 Okt  (1 match)
Tor 12 Okt  (1 match)
Lör 14 Okt  (1 match)
Tor 19 Okt  (1 match)
Lör 21 Okt  (1 match)
Ons 25 Okt  (1 match)
Fre 27 Okt  (1 match)
Lör 28 Okt  (1 match)
Tor 02 Nov  (1 match)
Lör 04 Nov  (1 match)
Tis 14 Nov  (1 match)
Tor 16 Nov  (1 match)
Lör 18 Nov  (1 match)
Tor 23 Nov  (1 match)
Lör 25 Nov  (1 match)
Tor 30 Nov  (1 match)
Lör 02 Dec  (1 match)

Valberedningens arbete inför årsmötet 2017

19 april 2017 12:16

Enligt stadgarna för Mora IK, gäller följande för valberedningens arbete.


Enligt stadgarna för Mora IK, gäller följande för valberedningens arbete

Valberedningen består av Torsten Kjellgren, ordförande och sammankallande samt Jan Simon och Mats Pers

Valberedningen skall bereda valen inför kommande årsmöte. Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandat utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter skall valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser.

Valberedningen skall också upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt namnen på de personer som i övrigt föreslagit valberedningen. Val på årsmötet skall ske inom kretsen av dessa namngivna personer.

Innan kandidatnomineringen påbörjas på årsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande de val nomineringen avser.

Styrelsen för säsongen 2016/2017

Ordförande: Bengt-Åke Rehn

Ordinarie ledamot: Helene Kviele

Ordinarie ledamot: Lars Lisspers

Ordinarie ledamot: Ulf Hansson

Ordinarie ledamot: Anders Nilsson (sitter ytterligare ett år)

Ordinarie ledamot Tomas Lind (sitter ytterligare ett år)

Ordinarie ledamot Lars Jansson (sitter ytterligare ett år)

Suppleanter (ersättare till styrelsen för Mora IK):

Patrik Ross

Peter Holm (sitter ytterligare ett år)

Sture Hökerud

Marco Tuokko

Inför årsmötet 2017 så gäller följande:

Ordförande posten väljs på ett år,

Tre ordinarie ledamöter skall väljas på en tid av 2 år, följande personers mandattid utgår

  • Helene Kviele (var vald på ett år, fyllnadsval)
  • Lars Lissberg
  • Ulf Hansson

Dessutom skall 2 suppleanter/ersättare väljas på en tid av 2 år, samt ett fyllnadsval på ett år, följande suppleanter mandattid utgår:

  • Patrik Ross, avgått, ett fyllnadsval på ett år
  • Sture Hökerud
  • Marco Tuokko

Förslag på namn kan lämnas till Torsten Kjellgren på mail: [email protected]

För valberedningen

Torsten Kjellgren