Svenska Spel

Valberedningens arbete inför årsmötet 2017

Publicerad: 2017-04-19 12:16

Enligt stadgarna för Mora IK, gäller följande för valberedningens arbete.

Enligt stadgarna för Mora IK, gäller följande för valberedningens arbete

Valberedningen består av Torsten Kjellgren, ordförande och sammankallande samt Jan Simon och Mats Pers

Valberedningen skall bereda valen inför kommande årsmöte. Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandat utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter skall valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser.

Valberedningen skall också upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt namnen på de personer som i övrigt föreslagit valberedningen. Val på årsmötet skall ske inom kretsen av dessa namngivna personer.

Innan kandidatnomineringen påbörjas på årsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande de val nomineringen avser.

Styrelsen för säsongen 2016/2017

Ordförande:                       Bengt-Åke Rehn                 

Ordinarie ledamot:           Helene Kviele

Ordinarie ledamot:           Lars Lisspers                      

Ordinarie ledamot:           Ulf Hansson                       

Ordinarie ledamot:           Anders Nilsson (sitter ytterligare ett år)                   

Ordinarie ledamot            Tomas Lind (sitter ytterligare ett år)

Ordinarie ledamot            Lars Jansson (sitter ytterligare ett år) 

Suppleanter (ersättare till styrelsen för Mora IK):

Patrik Ross                                                                   

Peter Holm   (sitter ytterligare  ett år)                                            

Sture Hökerud

Marco Tuokko                                                             

 

 

Inför årsmötet 2017 så gäller följande:

Ordförande posten väljs på ett år,

Tre ordinarie ledamöter skall väljas på en tid av 2 år, följande personers mandattid utgår

  • Helene Kviele (var vald på ett år, fyllnadsval)
  • Lars Lissberg
  • Ulf Hansson

Dessutom skall 2 suppleanter/ersättare väljas på en tid av 2 år, samt ett fyllnadsval på ett år,  följande suppleanter mandattid utgår:

  • Patrik Ross, avgått, ett fyllnadsval på ett år
  • Sture Hökerud
  • Marco Tuokko

Förslag på namn kan lämnas till Torsten Kjellgren på mail: [email protected]

För valberedningen

Torsten Kjellgren

 
Kenny Åström
 

Copyright © 2015-2017 Mora IK

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB